X

Pure Shipping med avlusnings kontrakt i Nord

Pure Shipping signerte nylig avtale med oppdrettere i Nordland og Troms. Kontrakten har en varighet på 1 år med 1 års opsjon. Avtalen er av stor betydning for selskapet sier daglig leder i Pure Shipping, Jan Eirik Nordseth.

«Laugar» fjerner lus på fisk inntil ti kilo

Som en del av FoU-opplegget og SkatteFUNN-prosjekt har hver enkelt spyling blitt kartlagt med tanke på effekt i fjerning av lakselus, fiskehelse, sulting før vasking og tid før fisken har vært tilbake i full appetitt. Dødelighet og følgeskader har også blitt kartlagt.....

Fire ukers ventetid på avlusning ga oppstart av nytt rederi

– I 2015 begynte vi å se tendenser til å se resistens ved avlusning på våre lokaliteter. Vi oppdaget fort at det var tre-fire ukers ventetid på mekanisk avlusning, noe som førte til at vi måtte begynne å se på egne løsninger og ny teknologi.

Lusespyling ned mot frysepunktet

Smølarederiet Pure Shippings avlusingsbåter, «Laugar» med to FLS-linjer og «Lautus» med tre linjer, har vært travelt opptatt med lusespyling helt inn i romjula. Cirka 10.000 tonn laks fikk seg en «julevask» med Pure Shipping sitt system i desember.

Pure Shipping med sin første mekaniske avlusing i Finnmark

Pure Shipping sin nyeste båt; Lautus, med tre FLS linjer har nettopp gjennomført sitt første oppdrag i Finnmark, i Laksefjorden.

Lusebehandlet 30.000 tonn laks på et halvt år

Ungt rederi satser videre med servicebåt og erfarent mannskap på Smøla.

Utvikler skånsom og effektiv kjemikaliefri avlusing

Den 29 meter lange «Laugar», gikk tidligere som brønnbåten «Eli Star», i 1979 verdens største brønnbåt. Navnet «Laugar» spiller på det norrøne ordet lauga, som betyr å vaske og nå er det laksen sin tur. I 1979 ble sagt at det aldri ville bli bruk for større brønnbåter.

Kontakt oss

Pure Shipping kan kontaktes:
Post adresse:

Pure Shipping AS
Vestsideveien 3490
6570 Smøla 

jan.eirik@pureship.no
+47 47 71 646 5


Bestilling

Kontaktskjema