X

Pure Shipping

Pure Shipping er et rederiet som baserer seg i all hovedsak på avlusning av laks og ørret for oppdrettsnæringen.

Pure Shipping er et utspring av at tre oppdrettsaktører i kommunene Smøla, Averøy og Frøya ble enig om å etablere sin egen beredskap innenfor fjerningen av lakselus. Selskapet kjøpte den tidligere brønnbåten Eli Star. Eli Star ble bygger i 1976 som fisketråler, og ombygget til brønnbåt i 1978. Den var da verdens største brønnbåt.
Våren/sommeren 2016 ble den kjøpt og ombygget av Pure Shipping til et avlusningsfartøy. Båten fikk da navnet MS Laugar, som er synonymt med ordene vaske, spyle,dusje, rense m.fl.
 I august 2016 ble den satt i drift, og den gikk i kontinuerlig drift gjennom hele høsten og behandlet totalt 30 - 40 000 tonn laks med sin FLS-avluser. Det viste seg tidlig at det var behov for mere kapasitet i regionen og vinteren 2017 ble linje nr 2 installert om bord i MS Laugar. Den har siden jobbet og hjulpet mang en lokalitet i kampen mot lakseslus, fra Haugesund i sør og til Bodø i nord.


Sequence 01.00_12_19_24.Still005.png Sequence 01.00_12_23_11.Still006.png

Labor

Rent Havbruk

Rent Havbruk er et selskap med hoved eierskap fra Smøla og Averøy. Rent Havbruk er et utspring av etterspørselen som Pure Shipping hadde høsten 2016. Mange ville bruke MS Laugar og den skånsomme FLS - avluseren på sin fisk. Dermed gikk eiere i Pure Shipping og mannskapet på MS Laugar sammen og kjøpte MS Vestfjord fra Kystverket i januar 2017. MS Vestfjord ble tatt til verftet for ombygging til avlusningsfartøy med tre linjer FLS ombord. Båten fikk navnet MS Lautus som stammer fra samme ord som Laugar og har samme betydning, Vaske, Rense, Spyle, Bade m.fl.
I mai 2017 ekspanderte rederiet Rent Havbruk med å kjøpe en arbeidskatamaran til bruk på egne og eksterne anlegg i oppdrettsnæringen. Båten ble kjøpt fra Aqua Seawork i Stokksund og fikk etter hvert navnt MS Labor. Navnet Labor ble valgt med tanke på betydnigen arbeid. Labor er en arbeidskatamaran som er utstyrt med notrengjørings utstyr